ಹಿಂದಿನ ಪುಟಕ್ಕೆ
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡುವ ಐ.ಎ.ಎಸ್  ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿಗೆ ಆನ್-ಲೈನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್(2ನೇ ಸುತ್ತು).

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು View
ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಪತ್ರದ ಮಾದರಿ View
Online Counseling Click Here To Apply
ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 8050770004/8050770005
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ : bcwd.training@karnataka.gov.in
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಛೇರಿ ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ:10.30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ:5.30 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 8050770004/8050770005