ಹಿಂದಿನ ಪುಟಕ್ಕೆ
ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೊರತರಲಾಗಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು.
ಕ್ರ ಸಂ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹೆಸರು ಲೇಖಕರು/ಸಂಪಾದಕರು/ಅನುವಾದಕರು DOWNLOAD
1 ಅರಸು ಅರಣ್ಯ ಪರ್ವ ಶ್ರೀ ಅ.ನ.ಯಲ್ಲಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ (ಸಂಪಾದಕರು)
2 ಅರಸು ಮತ್ತು ಭೂಸುಧಾರಣೆ ಡಾ: ಎಂ.ಚಂದ್ರಪೂಜಾರಿ (ಸಂಪಾದಕರು)
3 ಅರಸು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಡಾ: ದಿನೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ (ಸಂಪಾದಕರು)
4 ಅರಸು ನವಯುಗ ನಾಯಕ ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಜಿ.ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
5 ಅರಸು ಯುಗ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್.ಶಂಕರ್
6 ಅರಸು ಯುಗ (ಮರಾಠಿ) ಡಾ: ಗೋಪಾಲ್, ಶ್ರೀ ಮಹಾಮುನೆ (ಅನುವಾದಕರು)
7 ಅರಸು ಯುಗ (ತಮಿಳು) ಪ್ರೊ. ಚೆ.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ (ಅನುವಾದಕರು)
8 ಅರಸು ಯುಗ (ಇಂಗ್ಲೀಷ್) ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಸ್.ಆರ್. (ಅನುವಾದಕರು)
9 ಅರಸು ಯುಗ (ಉರ್ದು) ಶ್ರೀ ಮಾಹೆರ್ ಮನ್ಸೂರ್ (ಅನುವಾದಕರು)
10 ಅರಸು ಯುಗ (ಹಿಂದಿ) ಡಾ: ಹೆಚ್.ಎಂ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ (ಅನುವಾದಕರು)
11 ಅರಸು ಯುಗ (ಬೆಂಗಾಳಿ) ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ (ಅನುವಾದಕರು)
12 ಅರಸು ಯುಗ (ತೆಲುಗು) ಶ್ರೀ ಸಾ.ರಘುನಾಥ್ (ಅನುವಾದಕರು)
13 ಅರಸು ಯುಗ (ಮಲೆಯಾಳಂ) ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರನ್ (ಅನುವಾದಕರು)
14 Devaraj Urs Harbinger of Environmental Philasophy ಶ್ರೀ ಅ.ನ.ಯಲ್ಲಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ (ಸಂಪಾದಕರು)
15 ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಡಾ: ಹಾ.ಮಾ.ನಾಯಕ್ (ಸಂಪಾದಕರು)
16 ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರಸು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎ.ವೆಂಕಟೇಶ್ (ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು)
17 ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಆಡಳಿತ ಅಜ್ಞಾತ ಆಯಾಮಗಳು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಎ.
18 ಒಡನಾಡಿ ಅರಸು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೊಡಸೆ
19 ಪ್ರಗತಿ ಪಥ ಡಾ: ಹಾ.ಮಾ. ನಾಯಕ (ಸಂಪಾದಕರು)
20 ಅರಸು ಚಿತ್ರಕಥಾ ಕೋಶ ಡಾ: ಕೆ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ
21 ವಿಧಾನಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅರಸು ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಕಾಶ್