ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ನೂತನ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪುಟಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ

Government of Karnataka

Backward Classes Welfare Department Please follow the New WebSite Link


https://bcwd.karnataka.gov.in/