ಶಾಖೆಗಳು
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ
ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ಆಯವ್ಯಯ
ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ
ಆರ್.ಟಿ.ಐ

 

           ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.  ಸಂ.

       ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರಗಳು

ಸಂಖ್ಯೆ

 1.

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಐಎಎಸ್ : ಕೆಎಎಸ್  ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್)

    1

 2.

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು

    1

 3.

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

    1

 4.

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

    1

 5.

ಗ್ರಂಥಾಲಯಪಾಲಕರು/ಕ್ಯುರೇಟರ್

    1

 6.

ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

    1

 7.

ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

    1

 8.

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

    3

 9.

ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕರು

    2

10.

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

    1

11.

ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್

    1

12.

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

    2

13.

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

    2

14.

ವಾಹನ ಚಾಲಕರು

    2

15

ಜವಾನರು

    3

 

                  ಒಟ್ಟು

    23

 

ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಂಡಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಎನ್.ಸಿ.ಬಿ.ಸಿ-ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

Social Justice and Empowerment

 

ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಕೆ ರಾಷ್ಟೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ
ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಒಳಾಂಶಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಕ್ಕು, ಅಳವಡಿಕೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ:- ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ