ಹಿಂದಿನ ಪುಟಕ್ಕೆ
2018-19-ಸಾಲಿನ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.
ಪ್ರಕಟಣೆ
ಕರಪತ್ರ
ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆಧಾರ್/ಇ.‍ಐ.ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು
ಪೋಷಕರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ
User Manual for Students
User Manual for School
I Accept that I have gone through all the instructions
Online Application
ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ : bcwd.scholarship@karnataka.gov.in
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಛೇರಿ ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ:10.30 ರಿಂದ ಸಂಜೆ:5.30 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 8050770005/8050370010